Om Bärgnings-Niklas AB

Bärgnings-Niklas AB - ASSISTANS 24H har varit verksam sedan 1963 i nästan hela Västra Götaland.
Vi har nio heltidsanställda idag samt extrapersonal tillgänglig. Vi är anslutna till Assistancekåren fram tom sommaren 2019. Bärgningskåren avvecklades i slutet av 1992. I dess ställe bildade de tidigare Bärgningskåren-anslutna företagen en ny bärgningsorganisation, MRF-Bärgarna. MRF-Bärgarna är ASSISTANCEKÅREN. Vi utgår från Orust, Stenungsund, Trollhättan, Vänersborg , Lidköping och Vara.

Bärgnings-Niklas Assistans erbjuder sina kunder en heltäckande bilassistans i nästan hela Västra götaland.
Vanliga uppdrag; Bärgning, starthjälp, feltankning, låsöppning, jourreparationer och Maskintransporter.

Våra bärgare hjälper även till med olika speciallösningar som kan behövas i förekommande fall och är snabbt. Kontakta oss.

LIDKÖPING | ORUST - TJÖRN | SKARA | STENUNGSUND | TROLLHÄTTAN | VARA | VÄNERSBORG

BÄRGNINGS-NIKLAS AB - ASSISTANS 24H 
Centralstation: Svanvik 240, 471 72 HJÄLTEBY
E-post therese@bargnings-niklas.se

Vår centralstation: 0304-663 500
Våra andra stationer klicka här

Orgnr: 556089-7818

Orgnr: 556089-7018

* ANGÅENDE GDPR Den nya lagen trädde i kraft 25/5-18 och här följer därför info. Viktigt att veta är att Bärgnings-Niklas aldrig delar- eller säljer några kunduppgifter till tredje part. Vissa uppgifter sparas pga fakturering eller offerering, beroende på vilken typ av UPPDRAG som är aktuell. Meddela om du som kund önskar att dina uppgifter tas bort eller om du inte önskar något utskick från Bärgnings-Niklas.